Uszczelnianie tarasów i balkonów z zastosowaniem produktów SOPRO 

img_gl_mini.jpg


Ponizej przedstawiamy technikę wykonywania uszczelnienia jak i prac okładzinowych, która umożliwi długoletnią eksploatację tarasu bez problemów i niespodzianek na wiele lat. Dzięki czemu będzie on miejscem przyjemnego spędzania czasu, a nie miejscem powtarzających się remontów.


Przygotowanie podłoża

   Podstawową sprawą przy wykonywaniu prac okładzinowych na tarasie lub balkonie jest przemyślenie działań
związanych ze spadkami, dylatacjami i planem płytek ceramicznych. Przed naniesieniem zaprawy uszczelniającej Sopro DSF 523 na powierzchni konieczne jest wykonanie odpowiednich spadków w celu ułatwienia spływu wody. Powinny one wynosić 1,5 – 2%. Jeżeli na istniejącym podłożu nie ma odpowiednich płaszczyzn spadkowych należy je wykonać przy użyciu szpachli wyrównującej Sopro AMT 468. Na krawędziach tarasu lub balkonu montujemy okapniki Sopro OB 265 lub profile Sopro PT 266.

Dylatacje

   Dylatacje w podłożu powinny znajdować się od siebie w odległości 2 - 5 m i powinny być wykonane w jastrychu i przeniesione do powierzchni okładziny. Uszczelnienie zespolone Na tak przygotowane podłoże nakładamy uszczelnienie mineralne Sopro DSF 523. Po jego zastygnięciu ( 5-6 h ) nakładamy kolejną warstwę uszczelnienia. Ostatecznie grubość warstwy nie powinna być mniejsza niż 2 cm. Nie możemy zapomnieć również o wklejeniu taśmy  uszczelniającej Sopro DBF 638 w miejsca najbardziej narażone na przenoszenie ewentualnych ruchów konstrukcji czyli na styku z podłożem, w miejscach dylatacji oraz na wewnętrznej krawędzi okapników lub profili. Dlaczego warto stosować uszczelnienie zespolone? W odróżnieniu od tradycyjnych uszczelnień takich jak papa na lepiku lub papa termozgrzewalna uszczelnienie zespolone to najbardziej efektywna metoda izolacji podłoża przed wodą i wilgocią ponieważ chroni wszystkie warstwy znajdujące się pod nim, w tym również jastrych.
Zaletą stosowania uszczelnienia Sopro DSF 523 jest możliwość jego nanoszenia na wilgotne oraz niesezonowane podłoże betonowe np. świeżo wykonany jastrych. Już w tej fazie prac powłoka uszczelniająca chroni szlichtę przed zamoknięciem, jednocześnie pozwalając wodzie znajdującej się w jastrychu na odparowanie.

ksp264.jpg


Układanie płytek ceramicznych Po całkowitym zastygnięciu powłoki uszczelniającej możemy rozpocząć
prace związane z przyklejaniem płytek ceramicznych. Powinno się stosować elastyczne zaprawy klejowe
( np. Sopro No.1 lub Sopro KPS 264 ) ponieważ są one w stanie przenieść naprężenia termiczne, powstające
przy zmianach temperatur. Dodatkową zaletą zaprawy Sopro KPS 264 jest możliwość stosowania jej w trzech
rodzajach konsystencji: cienkowarstwowej, średniowarstwowej i półpłynnej.

Fugowanie

 Końcowym etapem prac jest fugowanie, które w przypadku tarasu lub balkonu wymaga szczególnej uwagi.
Zaprawa fugowa powinna być elastyczna, a także powinna posiadać podwyższoną wodoszczelność, co zmniejszy możliwość przesiąkania wody do zaprawy klejowej. Zalecamy stosowanie szybkowiążącej cementowej zaprawy fugowej Sopro Brillant®. Szerokość spoin cementowych powinna oscylować w granicach 5 – 8 mm, a szerokość  fugi dylatacyjnej wykonanej z Sopro Silikon min. 10 mm. Jedynie takie szerokości szczelin fugowych w okładzinach ceramicznych zapewniają kompensację naprężeń termicznych (różnice temp. okładzin
powyższych ciągu roku dochodzą do 100 0C!).