Świadczysz usługi?
Szukasz wykonawcy ?

Remont tarasu i pokrycia dachowego na dachu klatki schodowej

Wspólnota Mieszkaniowa Szwoleżerów 126 w Ząbkach, zaprasza Państwa do złożenia oferty na wykonanie: remontu tarasu nad lokalem nr 11 o powierzchni 60 mkw i pokrycia dachowego na dachu klatki 1 w budynku przy ul. Szwoleżerów 126 w Ząbkach o powierzchni 100 mkw.

OPIS

1. Remont tarasu o powierzchni 60mkw,
Do wykonania na tarasie o powierzchni 60mkw znajdujący się na dachu budynku przy ulicy Szwoleżerów 126 w Ząbkach , zakres prac remontowych został przedstawiony w kolejności technologicznej ich wykonywania:
1. Ustawić na elewacji frontowej rusztowanie dla celów komunikacyjnych i transportu gruzu oraz materiałów budowlanych.
2. Roboty rozbiórkowo-przygotowawcze na tarasie:
a. Zdjęcie płytek ceramicznych wraz z izolacją podpłytkową,
b. Usunięcie jastrychu dociskowego (10-15cm grubości),
c. Rozebranie folii PE i styropianu,
d. Zdjęcie izolacji,
e. Zerwanie izolacji termicznej na ścianie budynku w pasie o wysokości 40 cm powyżej płyty tarasu,
f. Oczyszczenie podłoża.
3. Wywóz i utylizacja starych warstw,
4. Montaż izolacji dylatacji - membrana EPDM Resitrix SKW
a. Wyznaczyć linie w odległości 25 cm od szczeliny dylatacyjnej po obu jej stronach: jedna linia na płycie a druga na ścianie;
b. pasy o szerokości 10cm w kierunku od wyznaczonych linii do szczeliny dylatacyjnej zagruntować preparatem FG35 dostarczanym przez producenta membrany Resitrix;
c. po zagruntowaniu, do przygotowanego podłoża przygrzać pasy membrany Resitrix SKW o szerokości 50 cm, pozostawiająca środek pasa, o szerokości 30 cm, bez przymocowania do podłoża;
d. po przymocowaniu pas membrany zabezpieczyć od góry warstwa folii PE o grubości 0,5 mm.
5. Warstwę spadkową zagruntować preparatem bitumicznym (np. Bornit FG) odpowiednim dla masy izolacyjnej typu KMB;
6. Na zagruntowanym podłożu ułożyć powłokę izolacyjną z grubowarstwowej masy bitumicznej typu KMB (np. Bornit Profidicht 1K Express) o grubości min. 3 mm z wyprowadzeniem na ścianę, na wysokość pasa zdemontowanego ocieplenia. Szczególną uwagę zwrócić na uszczelnienie połączenia odprowadzenia wody do kosza rynnowego.
7. Wykonaną izolację bitumiczną zabezpieczyć folią budowlana PE o grubości 0,2mm
8. Na folii rozłożyć matę drenażową (folia kubełkowa) Delta MS Drain firmy Dorken o grubości 4mm Na powierzchni tarasu rozłożyć styropian ekstrudowany XPS 300 o grubości 15cm,
9. Izolację termiczną tarasu ze styropianu ekstrudowanego pomalować pasami o szerokości 15 cm w siatce 50x50 cm preparatem bitumicznym na bazie dyspersji wodnej (np. Bornit FG),
10. Na przygotowanym podłożu rozłożyć membranę EPDM Resitrix SKVV, z wyprowadzeniem na ścianę. Poszczególne pasy membrany Resitrix zgrzewać ze sobą na zakład oraz miejscowo z zagruntowanym podłożem; membranę wyprofilować i uszczelnić zwracając szczególną uwagę na odprowadzenia wody do kosza rynnowego z doszczelnieniem masą uszczelniającą wskazaną przez producenta membrany.
11. Po zamontowaniu membrany Resitrix, uzupełnić zerwany pas izolacji termicznej ścianach nadbudówki przy zastosowaniu styropianu EPS 70 styropian mocować na kleju mineralnym (np. Ceresit ZS) z warstwą zbrojąca z podwójną siatką na kleju mineralnym (np. Ceresit ZU); po zagruntowaniu, na warstwie zbrojącej naciągnąć tynk mineralny o fakturze baranka ?do malowania", o grubości ziarna do 1,5 mm (np. Ceresit CT 137).
12. Otynkowaną powierzchnię pomalować farbą silikatową w kolorze jak najbardziej zgodnym z istniejącym obecnie,
13. Na czas prowadzenia dalszych robót na tarasie, zabezpieczyć otynkowaną i pomalowaną powierzchnię ściany przed zabrudzeniem
14. W dalszej kolejności na membranie rozłożyć matę drenażową Delta MS Drain.
15. Na macie drenażowej ustawić płytki tarasowe na podstawkach. Należy zastosować specjalne, systemowe płytki tarasowe o wierzchnie fakturze uzgodnionej z Zamawiającym, firmy Libet lub Probet-Dasag.

2. Remont pokrycia dachowego z położeniem nowej warstwy papy termozgrzewalnej na osnowie z włókniny poliestrowej,
Powierzchnia dachu: 100mkw (wymiar z projektu)
1. Przejrzeć i wyrównać podłoże poprzez rozcięcie purchli oraz podwinięć i garbów występujących na powierzchni starego pokrycia z papy termozgrzewalnej
2. Osuszyć występujące pod purchlami zawilgocenia,
3. Usunięcie nadmiaru papy.
4. Zagruntować podłoże preparatami bitumicznymi oferowanymi przez producentów pap i zakleić uszkodzenia.
5. Usunąć listwę dociskową oraz starą izolację silikonową uszczelniającą znajdującą się nad wywinięciami papy na ściany ogniomuru i zabudowy.
6. Położenie nowej warstwy papy termozgrzewalnej na całej powierzchni z wywinięciami na ściany ze szczególnym uwzględnieniem odprowadzenia wód opadowych do koszy,
7. Zamocowanie zdjętych listew dociskowych na wywiniętych cokołach papy i uszczelnienie specjalistycznym silikonem dekarskim lub szpachlą uszczelniającą np. X-TREME lub o podobnych właściwościach,

3. Uwagi i prace dodatkowe:
1. Sprawdzenie i naprawa ewentualnych uszkodzeń obróbki blacharskiej na dachu,
2. Wykonanie i wymiana istniejących włazów dachowych z blachy powlekanej na lżejsze,
3. Sprawdzenie i likwidacja uszkodzeń tynku na drugiej kondygnacji mieszkania (nadbudówka).
4. Koszty materiałów, kontenerów gruzowych i utylizacja materiałów rozbiórkowych po stronie wykonawcy.
5. Gwarancja na wykonane prace minimum 60 miesięcy.

Złożona oferta powinna zawierać co najmniej:
1. Nazwę i adres oferenta
2. Wartość oferty (netto i brutto)
3. Termin ważności oferty.
4. Termin obowiązywanie gwarancji.