Świadczysz usługi?
Szukasz wykonawcy ?

Poszukujemy firm podwykonawczych do wykonania robót

Firma KAMP TEAM Sp. z o.o. Ul. Rechniewskiego 4 03-980 Warszawa NIP: 527-265-11-45
Poszukujemy firm podwykonawczych do wykonania robót budowlanych - Środa Śl. Komorniki 17km od Wrocławia Fabryka Katalizatorów.
Kontakt - oferty proszę składać tylko na e mail- biuro@kampteam.pl
- zakres robót:

1. - ściany G-K 2xGKB/CW75/wełna/2xGKB obmiar-1200m2
2. - sufity mineralne typu ARMSTRONG obmiar- 2500m2
3. - pytki na posadzki i ściany wraz z cokołami
całość z materiałem obmiar- 3500m2
4. - tynki wapienno cementowe klasa III całość z materiałem obmiar 3800m2
5. - wylewki wraz z izolacja beton B25 całość z materiałem obmiar- 2300m2