Płyta ścienna PUR PolTherma TSplytaPUR1.jpg   PoITherma™ TS to ścienna płyta warstwowa z rdzeniem ze sztywnej pianki poliuretanowej (PUR), mocowana do konstrukcji wsporczej przy pomocy łącznika przechodzącego przez całą grubość płyty (przelotowo). Jej główne zalety to prostota montażu, bardzo korzystna szerokość krycia (1100 mm) oraz zastosowanie specjalnej uszczelki w styku, poprawiającej szczelność połączenia.

Płyty PoITherma TS można montować w układzie pionowym,
jak i poziomym do różnych konstrukcji wsporczych: stalowych, drewnianych, żelbetowych.

Dostępne opcje:

• AGRG - płyta z dodatkową warstwą antykondensacyjną

• PIR - płyta z rdzeniem poliizocyjanurowym (El 30)

plytaPUR2.jpg

 Dostępne grubości płyt [mm]  Współczynnik przenikania ciepła Uc = W/(m2xK) Ciężar/m2 (kg)
Ilość płyt w pakiecie [szt]
 40 0,54
 10,4 28
 50  0,43  10,8  22
 60  036  11,2  18
 80  0,28  11,9  14
 100  0,22 12,7
 11


plytaPUR3.jpg

PolThermaTSL.jpg PolThermaTSM.jpg

PolThermaTM  TS L
profilowanie liniowe

PolThermaTM  TS M
profilowanie mikroprofilowe


PolThermaTSR.jpg
PolThermaTSP.jpg

PolThermaTM  TS R
profilowanie rowkowe

PolThermaTM  TS P
profilowanie płaskie


plytaPUR5.jpg


plytaPUR6.jpgW tradycyjnym rozwiązaniu konstrukcyjnym, gdzie między słupami występuje belka podwalinowa, stanowi ona podstawę do osadzenia na niej ściennych płyt warstwowych mocowanych zarówno w układzie pionowym, jak poziomym.

Najpierw sprawdź, czy powierzchnia belki jest płaska na całej długości. Zwykle, ze względu na długość podwaliny, należ/ dokonać wyrównania poziomu uzupełniając ubytki np. masa klejową (mrozoodporną).

Jeśli powierzchnia podwaliny jest równa, połóż na niej listwę maskującą 013. Następnie przymocuj listwę do podwaliny odpowiednimi wkrętami z oferty EuroPanels.


plytaPUR7.jpgNa tak przygotowanym podłożu osadź pierwszą płytę! ścienną. Płyta powinna całym ciężarem równo spoczywać na podwalinie. Bardzo ważne jest wypoziomowanie pierwszej] płyty, gdyż w przypadku braku pionu/poziomu, kolejne płyty będą tylko powiększać i uwydatniać błąd.

Płytę przymocuj do konstrukcji używając odpowiedniol dobranych do grubości płyty i ścianek konstrukcji wkrętów! samo-wiercących z oferty EuroPanels. Wkręt powinien] znajdować się w odległości ok. 40-50 mm od krawędzi płyty

Przed zamontowaniem płyty upewnij się, że na słupach lub| ryglach naklejona jest taśma akustyczna z oferty EuroPanels.


plytaPUR8.jpgPo przymocowaniu płyty do konstrukcji od wnętrza budynku| przykręć obróbkę 013 wkrętami z oferty EuroPanels.

Zalecana odległość punktów mocowania wynosi 300 mm.Porada: Mocując wkręty stosuj wkrętarkę ze sprzęgłem dynamometrycznym. I unikniesz w ten sposób używania nadmiernej siły powodującej negatywny efekt "miseczki"
SPOSÓB MONTAŻU / AKCESORIA
MONTAŻ PŁYT ŚCIENNYCH DO KONSTRUKCJI STALOWEJ


Montaż w układzie pionowym:

plytaPUR9.jpgWybierając pionowy układ płyt, punktami mocowania płyt (podporami) są poziome rygle. Jeśli są to rygle stalowe, to mogą mieć one postać kątownika, ceownika lub profilu zamkniętego. Płyty TS mocuje się bezpośrednio do rygli odpowiednimi wkrętami z oferty EuroPanels. Ponieważ płyty z serii TS mają jedynie pióro-wpustową konstrukcję zamka, łebki wkrętów są widoczne z zewnątrz.

Po zamocowaniu pierwszej płyty, kolejne połącz na zasadzie pióro-wpustu w taki sposób, aby przylegały ściśle do siebie. Następnie przymocuj je do konstrukcji wkrętami samowiercącymi. Pamiętaj, że każdą płytę do danego rygla mocuje się dwoma wkrętami po jednym na każdej krawędzi. Punkty mocowania winny być oddalone ok. 40-50 mm od krawędzi (styku) płyt.


Układ poziomy, obróbka na słupie - krok 1:

plytaPUR10.jpgW układzie poziomym nie występują rygle pomocnicze. Płyty ścienne montuje się bezpośrednio do słupów nośnych. Wymagane jest zachowanie 20 mm szczeliny dylatacyjnej na słupie pomiędzy płytami. Jej zadaniem jest kompensowanie pracy płyt na konstrukcji w trakcie eksploatacji budynku. Po zamocowaniu płyt do słupa, szczelinę dylatacyjną wypełnij niskoprężną pianką poliuretanową. W miejscu styku płyt należy zamontować zamykającą obróbkę blacharską. Najkorzystniejsze jest rozwiązanie bez widocznych wkrętów (obróbka 019a). Najpierw przykręć uchwyty montażowe na okładzinę płyty (po 4 blachowkręty na element). Na każdy odcinek obróbki powinny przypadać co najmniej 2 uchwyty montażowe. Rozstaw uchwytów powinien być tak rozplanowany, aby tworzyły one równą linię na powierzchni płyt. Nie należy stosować uchwytów montażowych w bezpośredniej okolicy występowania wkrętów mocujących płytę do słupa (zachowaj dystans ok. 10 cm od śrub).


Układ poziomy, obróbka na słupie - krok 2:

plytaPUR11.jpgPo zamontowaniu wszystkich uchwytów montażowych przystępuje się do instalowania elementów zamykających (elewacyjnych). Montaż ten należy rozpocząć od dołu i kontynuować ku górze budynku. Zaczynając od lewej strony, wsuń element zamykający (na całej długości) w szczelinę między uchwytami montażowymi a okładziną płyty (I). Następnie dociskając w połowie szerokości (2) zaczep element maskujący w taki sposób, aby zakleszczył się w szczelnie po drugiej stronie (3). Sprawdź poprawność osadzenia i ewentualnie wyrównaj element maskujący. Następny element montuje się w identyczny sposób pozostawiając ok. 5 cm zakład (element górny zachodzi na dolny). Pamiętaj, że element maskujący jest oznaczony jako zewnętrzny i wewnętrzny względem nakładania ich na siebie.


Żródło: www.europanels.pl