Folie dachowe z PVC - BauderTHERMOFOLPokrycia lekkich dachów hal i budynków przemysłowych nie muszą zbyt często spełniać skomplikowanych wymogów. Firma Bauder oferuje w tym zakresie wielorakie rozwiązania oparte na bazie PVC. Jednowarstwowe pokrycie BauderTHERMOFOL spełnia wszystkie powszechnie obowiązujące wymogi standardowe i umożliwia pewne pokrycia dla nowych i remontowanych budowli.


bauder1.jpg bauder2.jpg

Folia dachowa BauderTHERMOFOL

Folie dachowe PVC układane są luźno, jednowarstwowo, na złączach zgrzewane gorącym powietrzem lub na zimno środkiem spęczniającym. Szybkie i pewne zabezpieczenie od ssania wiatru uzyskamy przez mocowanie mechaniczne albo za pomocą balastu. Ułożenie folii na określonych materiałach termoizolacyjnych (np. styropian) wymaga zastosowania warstwy rozdzielczej i zabezpieczającej. W zależności od konstrukcji podłoża oraz wymogów techniki budowlanej, Bauder dysponuje w ramach systemu foliami odpornymi na rozerwanie. Na wielu starych układach pokryć bitumicznych jak również zawierających rozpuszczalniki można zastosować specjalną folię renowacyjną PVC - BauderTHERMOFOL U 15 V, która na spodniej stronie jest laminowana włókniną. Do płaszczyzny folia mocowana jest za pomocą specjalnego kleju i na zakładach zgrzewana gorącym powietrzem. Złącza czołowe i skośne łączone są na styk i uszczelnione 20 cm szerokości paskiem z folii bez włókniny - BauderTHERMOFOL. Folie dachowe BauderTHERMOFOL dostępne są w różnych odmianach, grubościach i kolorach. Pełna paleta akcesoriów ułatwia wykonawstwo i umożliwia kompleksowe rozwiązania.

BauderTHERMOFOL U - niezawodny system hydroizolacji dachów nowych budowli. BauderTHERMOFOL U 15 V - system z integralną warstwą rozdzielczą, ze specjalną włókniną na spodniej stronie.