Elementy wykończeniowe do pokryć z dachówkiJeśli wykonamy pokrycie dachu nawet z najlepszych dachówek bez zastosowania niezbędnych elementów funkcyjnych i wykończeniowych, dach nie tylko może źle wyglądać ale i nie działać prawidłowo.
Dlatego kryjąc dach dachówka, należy użyć poniżej opisanych elementów.

- Taśmy uszczelniająco - wentylacyjne na grzbiety i kalenicę - nie tylko uszczelniają krawędzie tych elementów, ale
też zapewniają odpowiednią wentylację połaci dachowej.

- Dachówki do komunikacji na dachu - specjalne dachówki, na których można mocować np. stopnie lub ławy
kominiarskie. Zapewniają one bezpieczeństwo poruszania się po dachu, w tym - dojścia do kominów.

- Dachówki do zabezpieczeń przeciwśnieżnych - dachówki z uchwytami do mocowania płotków lub belek
zatrzymujących śnieg.

- Dachówki do wyprowadzania instalacji - dachówki przejściowe, przez które wyprowadza się (bez stosowania
dodatkowych uszczelnień) przewody wentylacyjne, odpowietrzniki instalacji sanitarnej lub maszty antenowe.


Taśma uszczelniająco - wentylacyjna do zabezpieczania kalenic i grzbietów dachów spadzistych. Jest odporna na wwiewanie pyłu śnieżnego i wodnego przez zastosowanie zakładki i włókniny z polipropylenu przykrywającej otwory wentylacyjne.


tasma.jpg
Taśma uszczelniająco-wentylacyjna do zabezpieczania kalenic i grzbietów dachów spadzistych. Jest odporna na wwiewanie pyłu śnieżnego i wodnego przez zastosowanie zakładki i włókniny z polipropylenu przykrywającej otwory wentylacyjne. 
anty_snieg.jpg
Dachówka do systemów przeciwśnieżnych. Zapobiega osuwaniu się śniegu z dachu.
stopien.jpg
Dachówka do montażu stopni kominiarskich. Ułatwia poruszanie się po dachu.


wentylacja.jpg
Dachówka wentylacyjna. Umożliwia przepływ powietrza pod długimi połaciami lub w miejscach utrudnionej wentylacji pokrycia (np. przy kominach).


kominek.jpg
Dachówka kominkowa. Służy do odpowietrzania pionów kanalizacyjnych.
Żródło: www.zrobimy.com