Betonowe drewnotop.jpg

   Podczas prowadzenia ośrodka wypoczynkowego "Podgrzybkiem" w  Zawadach, gdzie co kilka lat trzeba było wymieniać drewniane chodniczki, tarasy i ścieżki, narodził się pomysł stworzenia elementów brukowych mogących zastąpić nietrwałe drewno. BDO - Betonowe Drewno Ogrodowe stało się receptą na bolączki właścicieli ośrodka. Dzięki zastosowaniu BDO ośrodek w Zawadach jest obecnie największą taką realizacją w Polsce.  Wszystkie elementy brukowe są odporne na mróz, ścieranie i zawilgocenie. Nie można tego niestety powiedzieć o drewnie.

Dbałość o szczegóły w produkcji „betonowego drewna” zaowocowała stworzeniem elementów idealnie odzwierciedlających strukturę drewna o wytrzymałości betonu.

pien.jpg

Początki były trudne...
Zatrudnieni zostali najlepsi specjaliści odlewnictwa by stworzyć odlew pni oraz dech i wykonać je z betonu.
Nie było łatwo, ale metodą prób i błędów udało się uzyskać zadowalające efekty. Obecnie wykorzystywane są najnowsze technologie. Każdy wyprodukowany element z betonu wizualnie niczym nie  różni się od oryginału z drewna i takie właśnie było zamierzenie.
Z pewnością każdy z nas widział drewniane  powierzchnie, te barwy, słoje i fakturę, która kojarzy się z czymś naprawdę  luksusowym. Niestety drewno ładnie wygląda przez kilka lat, a gdy zastosujemy  je w ogrodzie, to jeszcze krócej. Drewno zaczyna tracić swój naturalny kolor,  kruszy się i odkształca. 

Cechami produktu jest: barwienie 100% masy a nie jedynie powierzchniowe malowanie, mrozoodporność, niska nasiąkliwość, wysoka odporność na uszkodzenia mechaniczne, struktura antypoślizgowa oraz mnogość wzorów.

dziupla_1.jpg

Zastosowaniom nie ma końca. Z elementów BDO można wykonywać chodniki, ścieżki i odjazdy, alejki ogrodowe, place i skwery, a także tarasy ziemne.

Liczne odmiany elementów pozwalają na wzbogacenie ogrodów poprzez tworzenie atrakcyjnych donic i wykończeń wokół krzewów i kwiatów. Pień "Dziupla" tworzy bardzo atrakcyjne wykończenie nie tylko dla roślin. Z powodzeniem można go użyć do podkreślenia wyglądu lamp i latarni.

brzoza.jpg
Palisada "Brzoza" jest elementem posiadającym wiele praktycznych zastosowań i w umiejętny sposób łączy funkcję z atrakcyjnym wyglądem wizualnym oraz nienaganną jakością wykonania. Główne kierunki zastosowań "Palisady" to niwelacja różnicy poziomów, tworzenie ozdobnych donic na kwiaty oraz wytyczanie terenów zielonych.

kosz.jpg
Kosz na śmieci jest niezbędnym elementem każdego miejsca użyteczności publicznej. Producent proponuje dwie wersje kolorystyczne - brązowy i żółty. Kosz posiada wyjmowany wkład aluminiowy wyposażony w popielniczkę.

posadzki.jpg
"Dechy" i "kwadraty" BDO są elementami małej architektury przeznaczonym do wykładania nawierzchni placów, skwerów, chodników dla pieszych oraz ścieżek rowerowych, miejsc pod altany czy domki letniskowe. Produkty te doskonale nadają się do kształtowania terenów zielonych, ogrodów i tarasów. Produkt „Decha" do złudzenia przypomina prawdziwe drewno, a wysoką jakością wykonania plasuje się wśród materiałów najwyższej klasy .
Grubość "Dech"wynosi 55 mm. Kombinacja dwóch długości jednego elementu pozwala na tworzenie dodatkowych wzorów i modułów bez konieczności cięcia materiału.
Dodatkowa zaleta tych materiałów jest możliwość układania krótkich podjazdów

Producent posiada znacznie więcej wzorów. Można je zobaczyć w katalogu, który można pobrać ze strony
www.betdrewno.pl


Przy wykonywaniu nawierzchni z użyciem elementów betonowych należy przestrzegać kilku podstawowych zasad.

Prace ziemne
Grunt na którym zamierzamy układać elementy BDO musi spełniać pewne warunki. W obrębie których planujemy wykorzystanie elementów BDO  szczególnie elementów typu „Dechy” oraz „Pień Kwadrat” dla których warunkowo dopuszczono ruch kołowy. Grunt rodzimy po usunięciu warstwy wierzchniej (humus) powinien być nośny i niewysadzinowy. W ramach potrzeby podbudowę należy dodatkowo zabezpieczyć odpowiednią instalacją odwodnieniową lub warstwą odsączającą.

Przygotowanie podłoża - Podbudowa
Z podłoża przeznaczonego do utwardzenia elementami „ BDO" należy usunąć ziemię i wykonać wykop odpowiedniej głębokości (tzw. korytowanie). Wyrównane i stabilne dno wykopu zasypujemy kruszywem łamanym (grubość podbudowy nośnej jest wartością zmienną, o której decydują warunki gruntowe). Całość należy dokładnie zagęścić za pomocą zagęszczarki powierzchniowej. Na tym etapie należy podjąć decyzję o ewentualnym zastosowaniu obrzeży, które dodatkowo wzmocnią krawędź powierzchni utwardzonej. Ostatnią warstwą podbudowy jest podsypka piaskowa (3-5 cm). Podsypka ułatwia równe ułożenie elementów BDO na danej wysokości oraz pozwala na prawidłowe wykonanie spadków poziomych. Na tak przygotowaną i stabilną powierzchnię układamy elementy BDO. Całość uszczelniamy piaskiem, który wypełnia szczeliny, oraz wzmacnia i stabilizuje całą nawierzchnię.

przekroj1.jpg

Układanie elementów BDO
Przy układaniu większych powierzchni producent zaleca układanie nawierzchni z kilku palet jednocześnie. ponieważ elementy betonowe (np. dechy) mogą nieznacznie różnić się między sobą odcieniami. Zabieg ten ma na celu zniwelowanie nieznacznych różnic w odcieniach poszczególnych kolorów. Ewentualne różnice w kolorach w żaden sposób nie obniżają i nie mają wpływu na właściwości wytrzymałościowe elementów BDO.
Sposób niwelacji terenu miedzy ścieżką a terenem zielonym

przekroj2.jpg

Montaż palisad
Sposób montażu palisady zależy od jej przeznaczenia. Jeśli palisada ma pełnić rolę ozdobnej donicy lub kwietnika wystarczy umieścić ją na odpowiedniej głębokości w gruncie bez stosowania zaprawy betonowej. Jeśli palisada ma spełniać rolę konstrukcyjną należy dodatkowo ustabilizować ją zaprawą betonową. Poniżej producent prezentuje przykładowy przekrój ilustrujący sposób montażu palisady BDO w przypadku schodów.

Fugowanie I konserwacja
Prawidłowo wykonane spoiny między elementami BDO gwarantują stabilną i trwałą nawierzchnię. Spoiny powinny być wypełnione piaskiem płukanym o frakcji 0-2 lub 1-3. Piasek niepłukany zawierający glinę, długo zalegający na nawierzchni może spowodować odbarwienia i plamy. Producent dopuszcza i zaleca stosowanie bezbarwnych impregnatów do kamienia i betonu zabezpieczających przed zabrudzeniem w czasie eksploatacji.

przekroj3.jpg

Warunki wykonania
Prace wykonywać przy temperaturze otoczenia od + 5°C do + 30°C.
winietka.jpg

 żródło: www.betdrewno.pl